Телемаркетингът – ефективен начин за привличане на клиенти

Откриването на нови клиенти е приоритет на всеки бизнес, който иска да се развива. Има различни подходи за привличане на нови клиенти, но може би най-популярният и ефективен е телемаркетингът. Именно на него ще посветим настоящия материал.

Но какво представлява телемаркетингът? В същността си телемаркетингът е маркетинг от разстояние, като контактът се осъществява по телефона. Първоначално се прави подбор и селекция на потенциални клиенти (лийдовете). Тази стъпка е най-сложна и трудоемка, тъй като изисква доста време и добра подготовка.

Със събраните контакти се сформира база данни. След това всеки един контакт от тази база се прозвънява. Проверява се нивото му на интерес и му се представя съответният продукт или услуга. Възможно е да се организира и среща или презентация пред клиента, ако продуктът/услугата го налага. Идеята е потенциалният клиент да се доведе до етап, в който е готов да купува.

Умението да се достигне до „правилния“ човек

Умението за правилна комуникация и активно слушане са от решаващо значение за успеха на проведения разговор. Важно е разговарящият с потенциален клиент да бъде добре запознат със спецификите на предлагания продукт или услуга. Също така, той трябва да подхожда с професионализъм към въпросите, притесненията и дори емоциите на всеки отделен човек. Така ще може да ги преодолее и да покаже всички предимства и положителни страни на предлагания продукт/услуга.

Понякога процесът по достигане до човек, който да вземе решение, е доста дълъг и трудоемък. Именно тук добрите търговци проявяват своите умения за достигане до „правилния“ човек в дадена компания и успяват да преминат на следващата стъпка – организиране на среща, която има за цел да затвори сделката.

Всичко казано дотук звучи добре, но с тези стъпки само маркирахме основните етапи в телемаркетинга. Реалното изпълнение на всеки един етап е съпроводено с много подусловия и задачи, които не се виждат на пръв поглед. Затова и компаниите, които се наемат сами да правят телемаркетинг, често се отказват още в началото.

Не твърдим, че задачата е невъзможна, но просто изисква повече ресурси и отдаденост. Така например, ако се ангажирате с т.н. “студени” обаждания (реалното привличане на клиенти), ще трябва да разполагате с:

  • Добре селектирана и таргетирана база данни, която да е достатъчно актуална
  • Екип от хора, които да контакват избраните компании
  • Софтуер за проследяемост на контактите

Заради всички тези (и други подобни) важни аспекти, много компании търсят начин да улеснят себе си и същевременно да направят процеса по-ефективен. Най-елегантното решение в случая е телемаркетингът да се изнесе (аутсорсне) към подходящ партньор с достатъчно опит в сферата.

Два са факторите, които да вземете предвид, когато търсите компания или агенция, предлагаща услугата телемаркетинг:

  • Първият фактор е да разполага с добре развитата и поддържана база данни от клиенти. Тя е сигурно доказателство за професионализма на бъдещия ви партньор.
  • Вторият важен фактор е солидния опит в телемаркетинга и кампаниите за привличане на нови клиенти. Така ще сте сигурни, че и вашата кампания за целево привличане ще постигне желания успех. Поискайте референции.

Какви са предимствата при работата с външен партньор?

Но нека разгледаме в подробности преимуществата за бизнеса ви, когато възлагате телемаркетинга на опитен външен партньор.

На първо място, не е необходимо да предоставяте списък с контакти, които партньорът ви да прозвънява. Може да използвате неговата база, от която да изберете кои компании представляват интерес за вашия бизнес.  Компаниите ще бъдат селектирани и подготвени за прозвъняване.

Друго важно предимство е спестяването на най-ценния ресурс – времето. Когато външни оператори поемат прозвъняването на контактите, вие разполагате с повече време, за да се фокусирате върху други важни задачи. След като прозвънят базата данни, операторите изпращат до вашия търговски екип вече организирани срещи с реално заинтересовани клиенти. Така екипът ви е изцяло фокусиран да продаде продукта/услугата ви, без да се разсейва с допълнителна работа и задачи.

За по-висока ефективност на кампаниите за привличане на нови клиенти, е препоръчително да се комбинират няколко канала на комуникация. Например, след проведен разговор с потенциален клиент, до него се изпраща имейл с подробна информация за предлагания продукт/услуга. След това, този клиент се прозвънява отново, за да се получи обратна връзка или да се отговори на въпросите му. Този метод на работа е особено успешен, защото дава време на клиента да се запознае с продукта/услугата. Същевременно, операторът получава още една възможност да комуникира с клиента и съответно да го убеди да купи.

Телемаркетингът работи добре и в комбинация с дигитален маркетинг, като негово успешно продължение. Когато се ползват целеви страници за привличане на потенциални клиенти, те се прозвъняват своевременно с цел уговорка за среща или продажба. Бързата реакция осигурява по-голяма възможност за приемане на отправено предложение, а и винаги прави изключително добро впечатление.

В заключение може да добавим, че зад успеха на всяка телемаркетинг кампания за привличане на нови клиенти стоят ясно определени цели и добре структурирано предимство на продукта/услугата. Както и обучен и подготвен екип, който да конвертира контактите в нови лийдове, а тях в реални клиенти.

Всичко това може да осигури външен партньор с доказан опит и професионално отношение, какъвто е и Метрика. Ако имате въпроси или нужда от съдействие, за да проведете своята успешна телемаркетинг кампания и да достигнете до нови клиенти, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Яна Петрова

Comments for this post are closed.