Аутсорсингът като част от стратегията за оцеляване в обстановка на пандемия

Пандемията трансформира редица индустрии – от търговията на дребно и транспорта, чак до образованието и здравеопазването. Много компании осъзнаха, че стратегиите им за оцеляване не успяха да се справят с мащаба на последиците от коронавируса. Намаленият паричен поток, който отчитат редица бизнеси, се дължи главно на забавяне в поръчките или трудности при обслужването на клиенти.

Прочетете още

Телемаркетингът – ефективен начин за привличане на клиенти

Откриването на нови клиенти е приоритет на всеки бизнес, който иска да се развива. Има различни подходи за привличане на нови клиенти, но може би най-популярният и ефективен е телемаркетингът. Именно на него ще посветим настоящия материал.

Прочетете още

Външен колцентър – ДА или НЕ

Свидетели сме как все по-голяма част от бизнеса се ориентира към виртуализация на услугите, така че да елиминира нуждата от физическо присъствие за осъществяване на поддръжка и клиентско обслужване. Въпреки това не е за пренебрегване фактът, че комуникацията с клиентите е движещата сила за задържането и увеличаването им, което е причина фирмите да правят инвестиции точно в тази насока.

Прочетете още