Телемаркетинг услуги от Метрика:

  • Изходящи обаждания с цел представяне на продукти и услуги пред целеви групи потребители или бизнес клиенти; събиране на обратна връзка и генериране на потенциални клиенти
  • Изграждане на база данни със специфична информация и/или със съгласия;
  • Директни продажби – провеждане на обаждания с цел директна продажба, регистриране на поръчки.
  • Организиране на бизнес срещи – представяне на продукт/услуга, проверка на ниво на интерес, договаряне на срещи с презентации, демонстрации или консултации с представител.
  • Телефонни интервюта за целите на пазарни и маркетингови проучвания
  • Телефонни интервюта с цел контрол на анкетьори при теренна работа
  • Провеждане на телефонни интервюта с цел измерване на удовлетвореността на клиенти от получено обслужване и/или направена покупка.
  • Изготвяне на гост листи за събития – селектиране на база данни с потенциални партньори/ клиенти; изпращане на покани, телефонна покана, потвърждение за присъствие.