Телемаркетинг услуги от Метрика

 

  • Потребителски телефонни линии – обслужване на входящи обаждания за регистрация на участия в промоции, игри и програми; поддържане на информационни линии, обслужващи конкретни кампании или услуги.
  • Събиране на информация и генериране на потенциални клиенти - след получено предложение от директна поща или имейлинг.
  • Директни продажби – провеждане на обаждания с цел директна продажба, регистриране на поръчки.

 

 

Допълнителни телемаркетинг услуги

 

  • Пазарни и маркетингови проучвания – формиране на извадки от база данни с частни или юридически лица, провеждане на компютърно асистирани телефонни интервюта.Телефонни интервюта с цел контрол на анкетьори при теренна работа; провеждане на телефонни интервюта с цел изследване и измерване на удовлетвореността на клиенти от получено обслужване и/или направена покупка.Организиране на бизнес срещи – представяне на продукт/услуга, проверка на ниво на интерес, договаряне на срещи с презентации, демонстрации или консултации с представител.
  • Изготвяне на гост листи за събития – селектиране на база данни с потенциални партньори/ клиенти; изпращане на покани, телефонна покана, потвърждение за присъствие.
  • Представяне на информация за продукт, услуга, компания с цел генериране на интерес, събиране на данни и изпращане на директна поща или имейли.
  • Виртуален офис – поемане на телефонен трафик, обслужване на обаждания от клиенти, партньори и дистрибутори, пренасочване на обаждания.