Какво е фулфилмънт и защо правилната му организация е важна за безпроблемното функциониране на бизнеса?

Точната и навременна доставка на продуктите е от съществено значение за растежа (а и за оцеляването) на онлайн бизнеса. Следователно, бизнесът винаги трябва да се стреми към оптимизиране и подобряване на своята стратегия за изпълнение на поръчките си. .  Но нека разгледаме в подробности какво представлява фулфилмънтът и как той може да улесни функционирането на бизнеса?

Фулфилмънт (от англ. Order fulfillment) е процесът на получаване, опаковане и доставка на поръчката до клиента. Не съществува всеобхватна стратегия, която да работи за всеки бизнес поради множеството уникални нюанси на всяка организация.

Независимо как се осъществява логистичният процес (дали вътрефирмено или чрез фулфилмънт център), стъпките, през които даден продукт преминава, преди да завърши процеса на изпълнение на поръчките, са подобни, независимо от размера на фирмата:

  • Получаване на продуктите: Продуктите могат да се доставят директно от производител, търговец на едро, вносител.
  • Съхранение: Поддържането на добре организирано и лесно достъпно съхранение е от решаващо значение за фулфилмънт процеса. Хаотичността в подреждането на склада ще доведе до забавяне и неточни поръчки.
  • Обработка на поръчката: Това включва получаване на клиентска поръчка и съответно следване на стъпките, необходими за нейното изпълнение.
  • Събиране на поръчката (пикинг): Независимо дали са хора или роботи, продуктът трябва да се вземе от мястото му за съхранение и да се подготви за доставка.
  • Опаковане (пакинг): Продуктите се групират в отделни пратки и се подготвят за предаване за доставка
  • Доставка: Пратката напуска склада и се изпраща до клиента чрез един от многото начини за транспортиране (куриер, транспортна компания, собствен транспорт и т.н.).
  • Върнати пратки: Изпълнението не завършва с доставката, защото клиентите могат да изпращат пакети обратно към търговеца. Фулфилмънт процесът трябва да прилага същата грижа и отговорност както към изпратените, така и към върнатите поръчки.

Оперативният процес е толкова важен, колкото и процеса по избор на продукти, тяхното маркетиране и продажба. Всеки онлайн търговец трябва да обвърже двата процеса по такъв начин, че те да се допълват перфектно и да се сливат в общия бизнес процес. Всяка инвестиция в нови продукти, маркетингови и продажбени усилия, трябва да бъде оправдана с безупречно организирана доставка.  Допускането на грешки или „гафове“ при доставката сериозно застрашава продажбата, защото крайният резултат е недоволен клиент. И когато се натрупат няколко такива, целият бизнес може да рухне.

Колкото до самото изпълнение на поръчките, то зависи пряко от начина, по който е организиран самият бизнес. Доброто познаване на съответния бизнес модел, гарантира и по-качественото изграждане на стратегия за изпълнение на поръчките.

Нека разгледаме едни от най-важните фактори, които влияят върху създаването на такава стратегия:

  • Размер на обема на бизнеса и поръчката

Може да изглежда очевидно, но преди да започнете да изграждате стратегията за изпълнение (фулфилмънт), трябва да знаете обема на месечните си поръчка, както и колко продукта продавате. Тези показатели са важни за изграждането на рентабилна стратегия, която да поддържа бизнеса Ви конкурентен.

Така например, малък търговец на дребно, който няма голяма стокова наличност, би спестил големи суми пари, като се справи сам с изпълнението, дори и у дома си.. Не е нужно той да възлага фулфилмънт операциите на 3PL доставчик (логистика на трети страни), след като има малка складова наличност и средно 10 – 15 поръчки на ден  Достатъчно му е да работи умело с админ панела на онлайн магазина и точно да води наличностите си. Това би отменило необходимостта от цялостна система за управление на складовете, което допълнително ще намали разходите.

В даден момент обаче всеки бизнес започва да се разраства. Тогава е редно да се помисли за изграждането на стратегия за изпълнение на поръчките. Важно е и тя да бъде актуализирана съобразно нуждите на бизнеса, така че да дава отлични резултати и да позволи реализирането на още по-голям растеж. Често малките компании се притесняват от разговори с фулфилмънт център, защото мислят, че тази услуга е привилегия само на големите и това възпрепятства развитието им. Нашата препоръка е да се срещнат с няколко фулфилмънт центъра, с които да дискутират възможностите за изпълнение на поръчките и така да могат да изградят стратегията, която най-добре ще отговори на нуждите на бизнеса им

  • Как се извършват продажбите и какви технологии се използват

Начинът на продажба има голямо значение за успеха на фулфилмънта. Когато става въпрос за онлайн продажби, стратегията  трябва да включва технология (онлайн платформа), която безпроблемно да се интегрира със система за изпълнение на поръчките и поддържане на складовите наличности.

Компаниите, които продават чрез множество канали, често изискват допълнителна технология, за да консолидират поръчките от всички канали и да ги изпратят незабавно за изпълнение. Целта винаги трябва да бъде по-улеснен процес, тъй като многоканалните продажби могат да бъдат трудни за управление без подходяща технология.

Системите, които помагат за свързване на покупката и производството с продажбите и търсенето, могат да дадат на потребителите възможността да гледат напред и да вземат важни решения за фулфилмънта. Използването на системи за управление на наличностите също е  изключително важно за ефективното изпълнение на поръчките. Тези платформи осигуряват ценна видимост в нивата на наличностите, за да дават информация на мениджърите за колебанията в търсенето и предлаганите на продуктите. Това пък  спомага да се избегнат ситуации на свръх запасяване или липса на наличности.

  • Географско положение

Местоположението е друга жизненоважна част от пъзела при съставяне на стратегия за изпълнение на поръчката. Фирма, която оперира в световен мащаб с клиенти от различни страни, се сблъсква с драстично различни проблеми от търговеца в малки градове. Компания, която е разположена в  по-отдалечен/малък район, може да пострада, ако постоянно превозва пратки извън своя район. Тогава е добре се помисли за релокация на компанията, което ще  намали разходите за доставка.

Лесно е да разберете как близостта до Вашата клиентска база може да помогне за намаляване на разходите по изпълнение на поръчките. Не само, че пратките пътуват на по-къси разстояния, но няма да се налага да включвате по-скъпи методи за транспорт на дълги разстояния като самолети или кораби.Имайки предвид географските особености трябва да се предвиди внимателно как да се организира процеса по доставките.

В заключение на дотук казаното, може да добавим, че фулфилмънтът е един чудесен начин да оптимизирате изпълнението на поръчките си, като същевременно намалите процента на грешки, неточности и недоволни клиенти. Дори да имате по-малък бизнес, не се страхувайте да се обърнете към , която да ви консултира по темата. Не забравяйте, че живеем в доста динамични времена и всичко, което улеснява бизнеса, всъщност спомага и развитието му.

Comments for this post are closed.