Tourism: Входящи, изходящи обаждания, имейли, запитвания през целеви страници

 

За нашият партньор

Индустрия: Туризъм

Международен тур оператор, специализиран в това да предлага своите услуги чрез каналите на директния маркетинг. Компанита оперира на световните пазари от 20 години , като осигурява атрактивни и ексклузивни пътувания на своите клиенти.

Предизвикателство

От 2016г компанията стартира своите услуги и за българския пазар в търсене на партньор с опит и традиции в управлението на кампании по директен маркетинг по отношение на:

– Управление на комуникацията с клиенти – приемане на резервации, привличане на нови клиенти, информиране на клиентите при промени вързани с екскурзиите, проверка на данни за документи и плащания по пътуване, популяризиране на нови дестинации
– Логистика на печани материали – писма, каталози, брошури към активни и потенциални клиенти.

Струдничеството

Входящи обаждания – 8000/месечно
Изходящи ибаждания – 1000/месечно
Имейли и запитвания през целеви страници – 300/месечно

Решения

Инплементиране на CRM система за управление на клиентите и интеграция със системата за обработка и администриране на входящи и изходящи контакти;
Осигуряване на специален телефонен номер за обслужване – отговор на въпроси за компанията, предоставяне на подробна информация за дестинации, цение, допълнителн пакети, формиране на крайни оферти, извършване на резервации;проверка на плащания и документи по пътуване, управление на оплаквания, коментари и препоръки.

Предоставяне на структурирани услуги за поддръжка комуникацията с клиенти – имейли и телефонни изходящи услуги.

Резултат

Изграждане на интегрирана система за управление на клиентите, която съдейства за увеличение степента на удовлетвореност на клиентите и осигурява пълна прозрачност в комуникацията по-всяко време;

Предоставяне на отговор на клиенти в момента на разговор, а при нужда от уточнение до 2 часа, независимо от избрания комуникационен канал.

  • Ниво на обслужване  – 99% от всички постъпващи обаждания се отговарят
  • 86%/30сек. – 85% от обажданията се отговарят до 30 секунда
  • Процент успеваемост при изходящи кампании за генериране на клиенти – 30%