IT Project

 

За нашият партньор

Индустрия – Информационни технологии

Нашият партньор е световен лидер на пазара;
Компанията работи с широка партньорска мрежа и осигурява софтуерни решение за бизнеса и крайни потребители, развива политики за защита от нелегален софтуер и зловредни атаки.

Предизвикателство

Повишаване качеството на услугите и комуникацията с компаниите в страната;
Повишаване информираността на компаниите по отношение на  – намаляване на рисковете от ползване на нелицензирани решения и оптимизация на вътрешната IT среда с цел понижаване разходите за софуер и поддръжка, повишаване нa защитата на дани и информация.

Осигуряване на бърз достъп до информация и консултация.

Решението

Създаване на екип за обслужване на проактивни кампании към бизнес клиенти.

Провеждане на  периодични регулярни кампании към фирми в цялата страна.

Система за проследяване на контакта с компании и лица на ключови позиции в тях.

Осигуряване на информация чрез изходящи обаждания и имейл, обслужване на телефон за клиентски въпроси по кампаниите.

Съпорт при организирането на специализирани събития – отправяне на покани, събиране на потвърждения за присъствие и генериане на гост листи.

Резултати

  • Над 6 успешни кампании всяка година с достигнати над 3000 компании
  • Улеснение на процеса по достигане и обслужване на потенциални клиенти с 20%
  • Увеличение посещаемостта на събития и уебинари с 30%