Освен с всички дейности по окомплектовката и изпращането на материали, можем да Ви осигурим и складиране и съхранение на Вашите продукти за целите на кампанията.

Разчитайте на нас за следните дейности: