Ако имате рекламни материали, които трябва да окомплектовате и етикетирате, да разпределите между партньорите си или да разпространите по пощата или чрез куриер, сте попаднали на правилното място.

Ние ще подберем точните количества, от които имате нужда, и ще подготвим отделни пратки спрямо конкретните получатели. След това ще ги предадем на куриер или пощенски оператор, за да достигнат до партньорите Ви навреме.

Искате ли да научите подробности за разнообразните ни услуги в това направление? Свържете се с нас за допълнителна информация.