Туризъм: От старта до лоялните клиенти

 

За нашия партньор

Индустрия: Туризъм

Международен туроператор, специализиран в предлагане на услугите си чрез каналите на директния маркетинг. Компанията оперира на световните пазари от 20 години, като осигурява атрактивни и ексклузивни пътувания на своите клиенти.

Предизвикателство

От 2016 г. компанията започва работа и на българския пазар, търсейки партньор с опит и традиции в управлението на кампании по директен маркетинг по отношение на:

– управление на комуникацията с клиенти – приемане на резервации, привличане на нови клиенти, информиране при промени, свързани с екскурзиите, проверка на данни за документи и плащания по време на пътуване, популяризиране на нови дестинации
– разпространение на печатни материали – писма, каталози, брошури към активни и потенциални клиенти.

Сътрудничество

Входящи обаждания – 8000 месечно
Изходящи обаждания – 1000 месечно
Имейли и запитвания през целеви страници – 300 месечно

Решения

Имплементиране на CRM система за управление на клиентите и интеграция със системата за обработка и администриране на входящи и изходящи контакти.

Осигуряване на специален телефонен номер за обслужване – отговор на въпроси за компанията, предоставяне на подробна информация за дестинации, цени, допълнителн пакети, формиране на крайни оферти, извършване на резервации; проверка на плащания и документи по пътуване, управление на оплаквания, коментари и препоръки.

Предоставяне на структурирани услуги за поддръжка на комуникацията с клиенти – имейли и телефонни изходящи услуги.

Резултат

Изграждане на интегрирана система за управление на клиентите, която съдейства за увеличение на удовлетвореността им и осигурява пълна прозрачност в комуникацията по-всяко време.

Предоставяне на отговор на клиенти в момента на разговор, а при нужда от уточнение – до 2 часа, независимо от избрания комуникационен канал.

  • Ниво на обслужване – отговорено е на 99% от всички постъпващи обаждания
  • На 86% от обажданията се отговаря до 30 секунди
  • Процент успеваемост при изходящи кампании за генериране на клиенти – 30%