Ключът към задържането на клиента e осигуряване на възможност той да получи цялостно обслужване, информация и внимание на едно място. Това означава към него да се подходи индивидуално, с внимание и уважение към потребителските му нужди.

За да постигнете тази цел, може да разчитате на нас и нашия пълния набор от качествени услуги и възможности:

  • Обслужване на клиенти – 7 дни в седмицата.
  • Регистриране и запис на всички постъпващи обаждания с цел защита, контрол и сигурност.
  • Обработка на клиентски обаждания, писма, електронна поща, факс, sms, live chat в единна система с цел изграждане на клиентски бази данни от различни маркетингови активности.
  • Предоставяне на информация относно компании, продукти, услуги.
  • Приемане и регистриране на поръчки, оплаквания, рекламации, мнения и предложения и ескалирането им към отговорни лица.
  • Виртуален офис – поемане на телефонен трафик, обслужване на обаждания от клиенти, партньори и дистрибутори, пренасочване на обаждания.