Обслужването на клиенти е сложен процес, който се основава на прости правила:

  • Индивидуален подход
  • Внимание
  • Ценене на клиента

Ключът към задържането на клиента e осигуряване на възможност той да получи цялостно обслужване, информация и внимание на едно място. Поддържането на високо ниво на клиентска удовлетвореност е приоритет за всяка компания, която се стреми към успех.

Като имаме предвид тези факти, ние осигуряваме пълния набор от услуги, възможности и качество за постигането на тази цел:

  • Обслужване на клиенти – 7 дни в седмицата.
  • Регистриране и запис на всички постъпващи обаждания с цел защита, контрол и сигурност.
  • Обработка на клиентски обаждания, писма, електронна поща, факс, sms, live chat в единна система с цел изграждане на клиентски бази данни от различни маркетингови активности.
  • Предоставяне на информация относно компании, продукти, услуги.
  • Приемане и регистриране на поръчки, оплаквания, рекламации, мнения и предложения и ескалирането им към отговорни лица.
  • Организиране и обслужване на процеса по доставка на поръчки, отговори на клиентски запитвания посредством директна поща, имейл, телефон.