Визията на "Метрика" ООД поддържа идеята, че добрият бизнес е базиран на взаимоотношенията между хората и ефективната комуникация между тях.

Водещият за нас принцип е, че всеки един контакт е уникален и важен. Тази философия прилагаме към всеки клиент, а също и към Вашите клиенти.

Всеки телефонен контакт, жест, дума, писмо, имейл, обслужени от нас, носят заряда на висок професионализъм, целенасоченост и грижа към клиента. Ще Ви докажем това в отговор на Вашето доверие!

Мисията на "Метрика" ООД е да създаде устойчива връзка между компаниите и техните клиенти. Да предложим решение за кампанията Ви, което да бъде изпълнено на високо ниво, с целия професионализъм на екипа и с всички иновации и ноу-хау на наше разположение.

Отличната ресурсна обезпеченост ни позволява да сме гъвкави и смело да отговорим на предизвикателствата, които всяка нова задача носи със себе си.

Търсите решение, ние ще Ви го предложим!

Ценностите, към които се придържаме, ни помагат да изградим ефективна и устойчива култура, където всички са щастливи и доволни:

  • да УВАЖАВАТ мнението на другия (колега или клиент) – ценните идеи се раждат в дискусията;
  • да търсят ОПРОСТЕНИ решения – всяко предложение да бъде лесно разбираемо и изпълнимо;
  • да спазват ОБЕЩАНИЯТА – обещаваме това, което можем да изпълним, думи без действия са ненужни;
  • да ВДЪХНОВЯВАТ – винаги търсим възможности и начини за развитие.