Има три причини телефонният маркетинг да е успешен комуникационен канал:

- предлага лично отношение към клиента,
- дава бърза обратна връзка,
- осигурява измеримост на резултатите от една кампания в реално време.