Контактният център (колцентър) е изключително важно звено за всяка компания – много често той е първата комуникационна точка при обслужването на клиенти, както и при създаването на нови бизнес контакти с партньори или доставчици.

Вероятно знаете, че има разлика между двете понятия – контактен център и колцентър, и тя е следната:

Колцентър (call center, call centre) – в такъв офис се реализира връзка единствено посредством входящи и изходящи
обаждания, т.е. чрез телефонни линии.

Контактен център – при този тип офис освен комуникация по телефон, се осъществява още обработка на съобщения, получени чрез имейл, чат на живо и други комуникационни канали, като се осигурява и единна система за регистриране и проследяване на контактите.

Ние в “Метрика” предлагаме по-пълноценната услуга, а именно контактен център. Поради все по-голямата популярност на понятието “колцентър” обаче, за Ваше удобство ние използваме двата израза тъждествено. Поддържането на собствен екип за клиентско обслужване често е обвързано с големи разходи за една компания, не е подходящо за всеки бизнес модел и етап на развитие. Партньорството с външен професионален колцентър, от друга страна, Ви дава предимството за кратко време да постигнете високо ниво на обслужване и комуникация с Вашите клиенти, както и да разширите възможностите за контакти на търговския си екип.

Ето какви ключови услуги ще получи Вашата компания, ако изберете съвместната работа с нашия колцентър:

Внимателно отношение към всеки събеседник, с когото общуваме от Ваше име.

Възможност за дългосрочно обслужване на входящи телефонни линии, имейл и чат – за предоставяне на информация за продукти и услуги, отговор на клиентски запитвания, обслужване на оплаквания.

Изходящи телефонни линии за реализиране на разнообразни телемаркетинг кампании към Ваши настоящи и потенциални клиенти или бизнес партньори – за генериране на потенциални клиенти, представяне на продукти и услуги, продажби, изграждане на база данни със съгласия, проучвания по телефон, потвърждения на поръчки.

Възможност за услуга “Виртуален офис” – поемане на цялостния телефонен трафик на Вашата компания: обслужване на позвънявания от клиенти, партньори и дистрибутори, пренасочване на обаждания.

Записи на всички обаждания, редовна и пълна отчетност на постигнатите резултати.

На ваше разположение ще бъде опитен екип от колцентър оператори с работно време от понеделник до неделя, 8:30 – 21:00 ч. А повиквания, получени извън този времеви диапазон, ще се поемат от гласова поща и ще бъдат проверявани и обслужвани още на следващия работен ден.

Вижте какви резултати сме постигнали за един от нашите клиенти, който е международна компания в сферата на туризма.
Ако желаете да заявите консултация с нашите бизнес специалисти или да вземете своята оферта за колцентър услуги, свържете се с нас.