Сертификат на система за управление ISO 9001:2015
Certificate of Management system as per ISO 9001:2015
Сертификат на система за управление съгласно ISO/IEC 27001:2013
Certificate of Management system as per ISO/IEC 27001:2013
Политика по качеството и сигурността на информацията