Персонализираните материали показват внимание и отношение към клиента, което го кара да се чувства значим и специален. Ние от „Метрика“ можем да Ви бъдем полезни със следните услуги:

  • Подготовка на файлове за печат и отпечатване с високоскоростни дигитални машини върху различни по тип, размер и грамаж медии;
  • Изготвяне на материали за обучения, семинари; печат на помощни материали и книги;
  • Проучвания – анкетни карти и въпросници;
  • Месечни извлечения, справки, фактури и др.
  • Писма, картички, дипляни, брошури, листовки;
  • Довършителни дейности – рязане, лепене, шиене; разпределение и окомплектовка; разпространение/доставка;
  • Персонализация по име, фамилия, пол и др.