• Подготовка на файлове за печат и отпечатване с високоскоростни дигитални машини върху различни по тип, размер и грамаж медии.
  • Изготвяне на материали за обучения, семинари; печат на помощни материали и книги.
  • Проучвания – анкетни карти и въпросници.
  • Месечни извлечения, справки, фактури и др.
  • Писма, картички, дипляни, брошури, листовки.
  • Довършителни дейности – рязане, лепене, шиене; разпределение и окомплектовка; разпространение/доставка.
  • Персонализация по име, фамилия, пол и др.