IT решения, насочени към управление и оптимизация на печатната среда.

За нашия партньор

Индустрия: Информационни технологии в сферата на печата

Нашият партньор е световен лидер на пазара, който работи с широка партньорска мрежа и осигурява софтуерни решение за бизнеса. Част от дейностите му са фокусирани върху решенията за оптимизация и ефективност при  управление на печатната среда чрез модерни софтуерни и хардуерни решения.

Предизвикателство

Повишаване информираността на компаниите по отношение на новите възможностти и тенденции в организацията на печатната среда. Повишаване защитата и сигурността на данните и информацията в компаниите. Ефективни възможности за оптимизация на разходи, пространство и време при офисния печат.

Осигуряване на бърз достъп до информация и консултация.

Решение

Създаване на екип за обслужване кампанията  към потенциални бизнес клиенти. Специфично обучение за разбиране на нуждите и продуктово обучение.

Провеждане на активна кампания към 1000 фирми в цялата страна.

Система за проследяване на контактите с компании и лица на ключови позиции в тях. Събиране на специфична информация за печатната среда в структурирана и годна за статистика и анализ форма.

Осигуряване на допълнителна информация  по имейл. Организиране на бизнес срещи с търговски консултанти на компанията. Предложения за демо тест на софтуер и тест на устройства успоредно с реалната печатаща среда с цел анализ и прогнози за намаляване разхода за печат в компаниите.

Резултати

  • Достигнати са 1000 компании. Изпратена е допълнителна информация към над 450 компании, организирани са над 80 срещи и 40 директно приведени в тест устройства + софтуер след проведен разговор.
  • Улеснение на процеса по достигане и обслужване на потенциални клиенти с 20%.
  • Събрана информация за контактнатите компании на база заложени при разговорите въпроси за нивото на печат, позволяваща последващ анализ и правилно насочване на нови предложения – 95%.