Абонаментните кампании са привлекателен подход в увеличение на продажбите. Клиентът плаща по-малко, а получава Вашите продукти за по-дълъг период. Разбира се, винаги го и елемента на приятната изненада когато отваря пратката. Изпълнението на този процес изисква редица специфични дейности, с които можем да Ви бъдем полезни – от миксирането на продукти, проследяването кой кога и какво е получил, до грижата за правилната, защитена опаковка и прилежащите материали (брошури, персонализирано писмо с послание, информация за продуктите и др).

Свържете се с нас , за да изградим работеща за продажбите Ви механика.