Базата данни е ценен ресурс, който изисква прилагането на правила за актуализация и съхранение. Добре структурираната база позволява тя да бъде сегментирана и да се ползва  целенасочено за достигане на нови клиенти или осъществяване на допълнителни продажби. От нас можете да получите актуализация на база данни чрез различни онлайн канали или телемаркетинг, структуриране на база данни, анализ и сегментиране на натрупана клиентска база данни.

Личните данни са изключително чувствителна тема, особено в Европейския съюз. Ясните правила при обработването на тази информация Ви позволяват да покривате изискванията на действащото законодателство.

Нуждаете ли се от надежден доставчик на услуги в областта на обработването на бази данни? Свържете се с нас, за да Ви изпратим предложение.