01.12.2015 г.

La Poste (Френските пощи) придобиха мажоритарен дял от маркетинговата агенция „Метрика“.