Изграждането на база данни може да се случва през различни източници – онлайн пространство, регистри, телемаркетинг както и от входящи канали на комуникация (телефонна линия, форми за запитвания и др.) Можем да изградим и база данни в електронен формат от хартиени носители – талони, писма и др. Важният момент е създаването на добре структурирана форма за събиране на информация и нейната актуализация. Ние разполагаме със софтуер, който може да бъде адаптиран към различни нужди, както и с екип специалисти, които да консултират идеята Ви и да дадат финансово най-ефективното решение.