Един от най-често подценяваните комуникационни канали, който обаче носи забележителни резултати, е персонализираната директна поща. С нейна помощ можете да стигнете до добре сегментирана аудитория и да продавате успешно разнообразни продукти и услуги. Тя Ви помага да проследявате потребителските навици, както и да измервате точно резултатите от всяка отделна кампания. Така ще предложите на клиентите си точните продукти в точното време.

"Метрика" може да се погрижи за цялостната концепция на директната Ви поща. Имаме богат опит в привличащия вниманието дизайн, както и в разработването на текстове, които продават отлично. Ще се погрижим и за печата, персонализирането, окомплектоването и разпространението на писмата.

Свържете се с нас, за да обсъдим следващата Ви кампания с директна поща.