Екипът на "Метрика" започва да трупа своя опит през далечната 2003 г., предлагайки на българския пазар редица иновативни за времето си услуги – продажби по телефона, кол център, изграждане на маркетингови бази данни и др. и доказвайки се като един от пионерите в директния маркетинг в България. Тя е една от компаниите, учредили Българската асоциация за директен маркетинг (БАДМ).

Заедно с развитието на маркетинга и рекламата на българския пазар през годините развихме портфолиото си от услуги, изпълнявайки и обслужвайки различни по замисъл и степен на трудност рекламни, промоционални и маркетингови кампании. Непрекъснато създаваме нови услуги, базирани на пазарното търсене и развитие, като инвестираме в ноу-хау, разширяване и обогатяване на необходимите ресурси и непрестанно усъвършенстване и актуализиране на знанията и уменията на екипа.

През 2013 г. реорганизирахме услугите си под нов бранд и "Метрика" ООД стана агенция с богата палитра от добре структурирани услуги, широк кръг от собствени клиенти и екип, който винаги ще намери решение, така че и Вашите клиенти да останат доволни и да бъдат лоялни към Вашата компания и/или бранд.

В края на 2015 г. La Poste (френският държавен пощенски оператор) придоби мажоритарен дял от "Метрика" ООД. Дружеството беше избрано заради портфолиото си от маркетингови и логистични решения, както и заради управлението на бази данни, които са уникални услуги за България. Това партньорство дава достъп на екипа на "Метрика" до много нови познания, възможности за интеграция на цялостни решения и платформи, а на клиентите на агенцията – до нови услуги и технологии.