Промоционални кампании

Промоционалните кампании са предизвикателство за маркетинг и търговските екипи, дори когато са отлично планирани. Причините са две – кратки срокове и обеми работа, надхвърлящи наличните ресурси за обезпечаване. Практиката показва, че делегирането на част или цялата дейност по обслужване на промоционалната кампания към специализиран партньор е предпочитано решение пред наемането на допълнителни вътрешни ресурси.

 • Изготвяне на механика - планиране и обезпечаване на дейности по реализация и изпълнение на игри и промоционални кампании;

 • Регистриране на участия

  • "събери и спечели" - регистриране и обслужване на абонаментна пощенска кутия, събиране, валидиране и въвеждане на участията в специализиран софтуер

  • телефон –регистарация на клиенски данни, промоционални кодове, документи удостоверяващи направена покупка за участие в игри, томболи и др.

  • WEB - изготвяне на микросайт и/или Facebook страница, според целите на кампанията, регистриране на постъпилите участия

  • генериране на кратък номер за регистриране в промоция, обработване на участия

 • Изграждане и обработка на бази данни за последващи дейности, анализи и отчети;

 • Потребителска телефонна инфо-линия - обезпечаване на игри и промоции, чрез осигуряване на телефонни линии за въпроси, регистрации, проверка на печеливши; информиране на печеливши относно спечелена награда, събиране на информация относно доставяне на награди;

 • Теглене на печеливши – осигуряване на безпристрастност в тегленето на награди, чрез ръчен или автоматичен механизъм (специално разработен софтуер) в присъствието на нотариус;

 • Изпращане на награди

  • дизайн и предпечат подготовка на материали

  • производство на бланки, пликове, брошури и др. 

  • поръчка на награди

  • съхранение на стоки и материали

  • отпечатване на персонализирани рекламни послания

  • окомплектоване на награди

  • разпространение 

  • обработка на върнати и недоставени пратки

  • електронен отчет

 • Луксозни/Специални окомплектовки

 • Семплинги

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация