Програми за лоялност

Лоялността донякъде е усещане за принадлежност, доверие, харесване… Програмите за лоялност се основават на идеята за поддържане на това усещане.Те изискват добро познаване на клиентите, техните нагласи, предпочитания и периоди на активност. Подходът, който можем да разработим за Вас, е индивидуален, креативен и ще привлече вниманието на всеки Ваш клиент.

 • Изготвяне на механика – изграждане на цялостна визия и план за реализация; техническо, иновационно, материално и ресурсно планиране и обезпечаване на програмите.

 • Дизайн и производство на материали - скреч карти, ПВЦ клиентски карти с уникален номер или друг вид материали. Логистика на материали - сортиране, разпределение, окомплектовка и доставка на материали за програмата.

 • Въвеждане и обработка на данни - валидиране и въвеждане на участия в специализиран софтуер.

 • Архивиране - съхраняване и архивиране на хартиени и електронни документи.

 • Анализ на клиентско поведение – изготвяне профил на „клиента”; проследяване на активността спрямо периоди, реакция спрямо промоции; най-купувани стоки и др.

 

 • Изпращане на награди

  • дизайн и предпечат подготовка на материали

  • производство на бланки, пликове, брошури и др.

  • поръчка на награди

  • съхранение на стоки и материали

  • отпечатване на персонализирани рекламни послания

  • окомплектоване на награди

  • разпространение

  • обработка на върнати и недоставени пратки

  • електронен отчет.

 

 

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация