Обслужване на процес по директни продажби

Директните продажби са доказан способ за фокусиране и бързо повишаване на търговския потенциал. Възможността за достигане по пряк начин до селектирани групи потенциални клиенти е ключът към добрия резултат. Като агенция с богат опит в услугите на директния маркетинг, ние разполагаме с всички необходими ресурси – база данни, софтуер, екип специалисти, с които да обезпечим процеса по директни продажби на всеки един етап.

 

 • Регистриране на поръчки: 

  • по телефон - осигуряване на входящи телефонни линии за регистрация на поръчки
  • от хартиен носител - регистриране и обслужване на абонаментна пощенска кутия, събиране и въвеждане на поръчки от директна поща
  • по електронна поща - създаване и обслужване на e-mail account
  • от Интернет - изготвяне на микросайт с онлайн форма за поръчка; обработка  на поръчките
 • Обработка на бази данни - подготвяне на поръчките по подходящ начин за последващите дейности, въвеждане на пощенски записи или друг вид платежни документи в система на клиента или в разработено от нас приложение, ежедневно изготвяне и предоставяне на статистики и отчети за постъпили плащания;

 • Дизайн, предпечат и производство на корпоративни бланки, пликове, брошури и други видове материали;
   

 • Персонализиран печат на писма, съобщения, фактури или друг вид материали;

 • Окомплектовка и разпространение

  • опаковане на продукти и придружаващите ги писма и документи

  • адресиране на пратката според изискванията на избрания разпространител и доставка на пратки чрез "Български пощи" и/или куриерски фирми

 • Потребителски телефонни линии - обслужване на клиентски обаждания със запитвания за продукти, статус на плащания и поръчки, рекламации и др.

 • Обработка на върнати пратки - разкомплектоване на върнати пратки, оценяване на качеството на върнатите материали, привеждане в добър търговски вид или бракуване, попълване на складови наличности, анулиране на документи и поръчки;

 • Складиране - съхранение на стоки и материали;

 

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация