Директни продажби

Независимо дали са ориентирани към представяне на нови, повишаване продажбите на вече познати продукт или услуги, насочване към нови клиенти или задържане на вече съществуващи, директните продажби изискват добро фокусиране на целта, бърза реакция и гъвкавост. Множеството реализирани успешни кампании в тази насока ни дават увереност, че правим това по най-добрия начин. Когато става дума за организиране на услуги в сферата на директните продажби, на нас може да разчитате за следните дейности:

 


  • Осигуряване на входящи телефонни линии за регистрация на поръчки, въпроси, справки и статуси на поръчки;

  • Приемане, регистриране и обслужаване на поръчки от директна поща, купон или онлайн;

  • Обработка и регистриране на плащания по поръчки;

  • Съхранение, опаковане, персонализиране и доставка на продукти по регистрирани поръчки;

  • Подготовка, печат и влагане на придружаващи документи, допълнителни материали по регистрирани поръчки;

 

 

 

 

 

 

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация