Директен маркетинг

Бързо достигане до специфични или големи целеви групи, директно представяне на продукти и услуги, изграждане на добър имидж – можем да изтъкнем много плюсове на Директния маркетинг. Важното е, че той осигурява отлична възможност за постигане на целите със сравнително нисък разход, гъвкави подходи и бързина, независимо от избраните канали.


Директна поща
 

  • дизайн и предпечатна подготовка на материали;

  • обработка на бази данни;

  • производство на корпоративни бланки, пликове, брошури и др.

  • съхранение на стоки и материали;

  • отпечатване на персонализирани съобщения, писма, картички и др.

  • автоматично и/или ръчно окомплектоване на писма, брошури,
    календари, картички и др. в пликове;

  • разпространение;

  • обработка на върнати и недоставени пратки;

  • електронен отчет;

 

Eлектронна поща
 

  • създаване на индивидуален e-mail account за обслужване на конкретна кампания;

  • селектиране, подготовка и изпращане на имейли за специфични или масови мейлинги с цел продажби, информиране, покана, регистрация;

  • обработка и анализ на обратна информация;

 

SMS
 

  • програмиране на автоматични платформи за SMS игри и обслужване на клиенти чрез кратки информационни съобщения;

  • генериране на кратки SMS номера;

  • създаване на кратки съобщения; осигуряване на регулярност в SMS обслужването на клиенти;

  • поддръжка на бази данни;

  • контрол и проследяване на резултатите от SMS активности;


Сертификати: ISO 9001,Декларация