Дигитален печат

 
  • Подготовка на файлове за печат и отпечатване с високоскоростни дигитални машини върху различни по тип, размер и грамаж медии 

  • Изготвяне на материали за обучения, семинари; печат на помощни материали и книги.

  • Проучвания - анкетни карти и въпросници.

  • Месечни извлечения, справки, фактури и др.

  • Писма, картички, дипляни, брошури, листовки.

  • Довършителни дейности - рязане, лепене, шиене; разпределение и окомплектовка; разпространение/доставка.

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация