Управление на бази данни

Базите данни са богатство за всяка компания. Потенциалът им се определя от информацията, която съдържат, начина на структуриране, възможностите за актуализиране и селектиране. Поддържането на базите данни „живи“ и изграждането на високо ефективни структури за управлението им е приоритет в работата на нашите специалисти.

 • Изграждане, профилиране, актуализиране и поддържане на бази данни посредством различни канали - телефонен маркетинг, директна поща, имейлинг, хартиен носител и Интернет;
   
 • Възможности за селектиране на бази данни - селекция по зададени от клиента критерии: бранш; предмет на дейност; брой служители; брой компютри; оборот; наличие на определени длъжности; 
   
 • Разработка на софтуерни приложения за обработка на бази данни според спецификите на зададена кампания;
   
 • Отдаване под наем на бази данни с физически или юридически лица за целите на различни маркетинг активности;
   
 • Архивиране и съхраняване на хартиени и електронни документи;

 

 

 

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация