Customer service

Обслужването на клиенти е сложен процес, който се основава на лесни правила – индивидуалност, внимание, благодарност. Осигуряването на възможност клиентът да получи цялостно обслужване, информация и внимание на едно място е ключът към неговото задържане. Поддържането на високо ниво на клиентска удовлетвореност е приоритет за всяка компания, стремяща се към успех. Съзнавайки тези факти, ние осигуряваме пълния набор от услуги, възможности и качество за нейното постигане.

 

 
  • 24/7 обслужване на клиенти

  • Регистриране и запис на всички постъпващи обаждания с цел защита, контрол и сигурност.

  • Обработка на клиентски обаждания, писма, електронна поща, факс, sms в единна система с цел изграждане на клиентски бази данни от различни маркетингови активности;

  • Предоставяне на информация относно компании, продукти, услуги;

  • Приемане и регистриране на поръчки, оплаквания, рекламации, мнения и предложения и ескалирането им към отговорни лица;

  • Организиране и обслужване на процеса по доставка на поръчки, отговори на клиентски запитвания посредством директна поща, имейл, телефон.

 

 

 

 

 


Сертификати: ISO 9001,Декларация